Szybki kontakt
 

  Telefon (Pon-Nd): tel. kom.: 515 114 617 tel. kom.: 512 122 525

  Poczta elektroniczna: e-mail.: biuro@sanvita-rabka.pl

Rezonans stochastyczny

Platforma zeptoring działa w oparciu o funkcje układu nerwowego. 

Dzięki receptorom zlokalizowanym w mięśniach, ścięgnach, w skórze stawach człowiek jest w stanie stwierdzić w jakiej pozycji znajduje się jego ciało lub jego poszczególne części np.  czy stoi czy siedzi i jak się porusza. Pobudzana jest aktywność mózgu i efektywne przetwarzanie informacji.

Podczas terapii zeptoringiem pacjent stoi na dwóch płytkach,  które się poruszają we wszystkich w kierunkach - zaburza to  równowagę. W konsekwencji pacjent uczy się reagować na te zakłócenia dzięki czemu również w życiu codziennym potrafi lepiej wykonywać ruchy, gdyż jego zdolność reagowania ulega poprawie.

Dzięki stochastyczne mu losowemu treningowi (SRT), szybkiemu następującemu po sobie ”Wytrąceniu z równowagi”, tworzone są nowe wymagania, a mózg poddawany jest treningowi odpowiednio szybkiego i prawidłowego reagowania. 

Poprzez bodźce wywołane zeptoringiem uwalnianane  są neuroprzekaźniki i dopamina.

Dlatego Ten rodzaj stochastycznych i losowych bodźców jest szczególnie skuteczny w przypadkach chorób charakteryzujących się zaburzeniem uwalniania dopaminy  i zredukowaną  aktywnością w dodatkowej korze ruchowej jak na przykład w chorobie Parkinsona lub depresji.

Zeptoring aktywuje zespół komórek nerwowych rodzeniu kręgowym i tym samym wspiera naszą umiejętność chodzenia. Ma to szczególne znaczenie dla pacjentów u których zaburzona jest połączenie między mózgiem a mięśniami nóg, jak u pacjentów po udarze lub u osób z urazem rdzenia kręgowego.

Rezonans stochastyczny stymuluje prefleksy i odruchy.

Dzięki temu aktywuję zwrotne ( kulszowo goleniowe) mięśnie ud. Ma to znaczenie dla przeciwdziałania urazom. Zapewnienia płynny i pewny chód u pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego na przykład ze stwardnieniem rozsianym.

Zapewnia reaktywacji i ochronę komórek nerwowych i mięśniowych, dzięki intensywnemu pobudzaniu różnych receptorów to prowadzi do aktywacji mięśni, przeciwdziałania  ich zanikowi. Uwalniane są również czynniki neurotroficzne.  Substancje te odżywiają komórki nerwowe, odpowiadają za nowe połączenia nerwowe i chronią nerwy przed zanikiem, co jest bardzo ważne w chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym. Przyczynia się to do reaktywacji móżdżku. poprawia czas przebiegu poszczególnych ruchów i gwarantuję ich pewność. Ma to szczególne znaczenie po udarze mózgu lub po urazie czaszkowo-mózgowym,  kiedy stwierdza się często uszkodzenia i deficyty w obszarze móżdżku.

Rezonans generuje wielopłaszczyznowe stochastyczne, losowe bodźce, które wpływają na strukturę kości i wyraźnie zwiększenie jej gęstości.

Terapia rezonansem stochastycznym działa przez pobudzenie czynności osteoblastów. Jednocześnie dochodzi do rozwoju mięśniowego tułowia co prowadzi do poprawy ustawienia kręgosłupa i zatrzymuje dalsze procesy zwyrodnieniowe. 

Zeptoring ma pozytywne wyniki w złamaniach biodra, szyjki kości udowej, podudzia i stopy, stawu kolanowego i rzepki kolana (terapia rezonansu stochastycznym skraca czas leczenia złamania. prowadzi to do stabilizacji i aktywacji osteoblastów obrębie złamania).  Warunkiem dla zastosowania terapii rezonansu stochastycznego jest przynajmniej częściowa podatność na obciążanie uszkodzonej nogi. Zaleca się wykonanie zdjęć rentgenowskich.  Jeżeli złamanie usztywnione jest gipsem, to terapia rezonansu stochastycznym w tak wczesnej fazie jest przeciwwskazana.

Zabiegi można stosować w przypadku endoprotezy stawu biodrowego / kolanowego zarówno cementowych jaki bez cementowych, jednakże w trakcie zabiegu, ból nie ma prawa występować,  w przypadku jego wystąpienia należy przerwać zabieg. Terapia rezonansem stochastycznym należy stosować na najniższej częstotliwości.

Stosuje się go również w przypadkach zwyrodnienia stawów obrębie stóp, stawów kolanowych,  biodrowych, w przypadkach w których nie doszło do dużych ubytków chrząstki. Terapia rezonansem stochastycznym poprawia ukrwienie pod chrząstkowe i likwiduje osteoporoze, w tych warunkach możliwa jest lepsza regeneracja tkanki chrzęstnej

W przypadku nadpobudliwości, terapia działa przez uwolnienie substancji neurotroficznych, co pozytywnie wpływa na mózg.

Program może być wykorzystywany w szerokim spektrum ADHD,  autyzmu,  także opóźnień rozwoju,  lub zaburzeń zachowania, kiedy zachowanie dziecka odznacza się nadpobudliwością.

 • Zeptoring przeznaczony jest dla zastosowań wyłącznie w pozycji stojącej. Nie należy siadać, ani klękać na socylatorach, również w trakcie działań nie wolno ich chwytać rękami!
 • Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia nie mogą korzystać z urządzenia SRT zeptor Medical plus bez opieki dorosłych
 • Płytki pod stopami mogą wydawać nieregularne, łomoczące lub bijące dźwięki, stanowią odzwierciedlenie akustyczne procesu i są pożądane i ważne dla skuteczności terapii. 

Pamiętaj!

 • Kolana powinny być lekko ugięte, aby zamortyzować wahania.  Rzepka patrząc z góry nie powinna wystawać poza czubki palców( podwyższony nacisk w stawie kolanowym).  zamiast tego należy lekko ugiąć nogi w biodrach. podczas ustawiania nóg należy unikać także pozycji X i O.
 • Unikaj wychylenia tułowia w przód i w tył .Rozłóż ciężar ciała na Całą powierzchnię stóp 
 • Głowa powinna być c utrzymywana bez ruchu.  wahania nie powinny być przenoszone na głowę jeśli głowa zaczyna się jać należy zredukować poziom trudności-  jest to najczęściej objaw zmęczenia
 • Na początku należy trzymać się poręczy,  później jednak należy jak najwięcej ćwiczyć bez tej pomocy, ponieważ trening ma stanowić wyzwanie dla zmysłu równowagi
 • Pacjent w trakcie terapii nie powinien być z pięty 

Wskazania:

 • Choroba Parkinsona Postępy działania terapii dobrze jest udokumentować przez terapeutę i pacjenta poprzez testowanie reaktywności, chodu, pisać, drżenia, mowy 
 • Stwardnienie rozsiane 
 • Neuropatia
 • Zespół Sudecka 
 • Zanikowe Stwardnienie boczne -  bezpośredni AVG powodzenie terapii rezonansem stochastycznym powinno być testowane przez terapeutę i oceniane przez pacjenta przeprowadzając typowe testy oceniające jego chód
 • wstrząśnienie mózgu/ porażenia Centralnego układu nerwowego jak również porażenie obwodowego systemu nerwowego 
 • Udar mózgu
 •  zespół niespokojnych nóg
 • Osteoporoza
 • przewlekłe dolegliwości głowy, karku i pleców w związku z dysbalans mięśniowy 
 • zwyrodnienie stawów
 • ADHD  nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci
 • zaburzenia emocjonalno/ poznawcze- kognitywne - Zaburzenia mowy przeciwne koncentracji, pamięci, zdolności uczenia, poczucia własnej wartości
 • autyzm - Terapia pozytywnie wpływa na zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych,  agresji,  psychomotorycznej nadpobudliwości,  przesypianie nocy,  lepszą zdolność koncentracji,  umiejętności językowe oraz polepszenie na regulacji napięcia mięśniowego, motorycznej koordynacji i precyzji
 • Wstrząśnienie mózgu/ porażenia. Aby zapobiec ewentualnym upadkom, Które mogą być spowodowane wystąpieniem zawrotów głowy lub chwiejności, Należy zachować szczególną uwagę podczas opuszczania urządzenia przez pacjenta
 •  mózgowe porażenie dziecięce 
 •  trening sensoryczny
 •  stymulacja odruchów
 •  wzmocnienie więzadeł
 •  bóle pleców
 •  zapobieganie upadkom
 •  ataksje - zaburzenie równowagi
 •  spastyka oba przypadki paraliż wiotki i spastyczny
 •  nietrzymanie moczu -  terapia rezonansem Stochastycznym  działa poprzez wzmocnienie mięśni dna miednicy a tym samym przeciwdziała mimowolne mu oddawaniu moczu
 •  depresja-  terapia rezonansem stochastycznym może być wprowadzona jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego i Psychoterapii.  terapia ma pozytywny wpływ na bolesny dysbalans mięśniowy i poprawa samopoczucia 

Przeciwwskazania:

 • ostre stany zapalne
 • niedawna wypuklina krążka międzykręgowego 
 • niedawne złamanie
 • niedawno wstawiona endoproteza
 • mocno zaawansowana osteoporoza z  ostrym ryzykiem złamania
 • Schizofrenia
 • epilepsja
 • zaburzenia postrzegania
 • zawroty głowy
 • rozrusznik serca (zależy od typu rozrusznika)
 • poważne nadciśnienie
 • tętniaki(rozszerzenie tętnic)
 • Poważne zaburzenia rytmu serca
 • nudności i złe samopoczucie
 • nowotwory lub przerzuty
 • ciąża 

Nie wszystkie aspekty wymienione jako przeciwwskazania stanowią kryteria generalnie wykluczające zeptoring. Należy wziąć pod uwagę stan ogólny pacjenta, stopień zaawansowania choroby, o wykonaniu zabiegu decyduje lekarz lub fizjoterapeuta.